Ogłoszenia duszpasterskie Na święto Chrztu Pańskiego 8-1-2023
07 sty 2023
  1. Chrzest Pański w Jordanie jest objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec narodu wybranego. Poprzez to wydarzenie Jezus włączył się w oczekiwanie Izraela na przyjście zapowiedzianego Mesjasza. Święto Chrztu Pańskiego zostało wprowadzone do liturgii w roku 1955, a w 1969 określono jego celebrację w niedzielę po Objawieniu Pańskim.
  2. Dzisiejsze święto kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła, mimo że dekoracja bożonarodzeniowa i śpiew kolęd w liturgii trwa do Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).
  3. Dziękując za życzliwe przyjęcie kapłana na kolędzie w minionym tygodniu, na bieżący tydzień planujemy kolejne spotkanie w czasie wizyty duszpasterskiej.
  • W poniedziałek 9 stycznia – Niedźwiedź
  • wtorek 10 stycznia – Dąbrówka
  • środa 11 stycznia Trutowo centrum – 1 kapłan
  • czwartek 12 stycznia – Wawrzonkowo 1 kapłan
  • piątek 13 stycznia – Wola Centrum
  • sobota 14 stycznia – Hornówek

Bardzo prosimy sołtysów o wyznaczenie kierowcy do wożenia kapłanów od godziny 9:00

4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za produkty żywnościowe ofiarowane do kuchni klasztornej