Karmel Trutowo

Klasztor Karmelitów i Parafia św. Anny w Trutowie

Ogłoszenia
Nabożeństwa
INTENCJE MSZALNE 19- X do 25 – X – 2020.
Cmentarz

Aktualności

intencje z pogrzebów

† Śp. Janinę Szmelter. 1. Int. od córki córki Marianny z mężem – 18 – X – 2020 – godz. 10:30 – w Woli. 2. Int. od córki Hani z mężem – 25 – X – godz. 10:30 – w kaplicy w Woli. 3. Int. z tacy pogrzebowej w 30 Czytaj więcej

Zaproszenie na rekolekcje kapłańskie do Trutowa; 20 – 22 – X – 2020 r.

 Plan rekolekcji w Trutowie; dla kapłanów. 20 – 22 – X – 2020 r. Rekolekcje przeprowadzi Ks. prof. Henryk Witczak. zgłoszenia do udziału w rekolekcjach można składać do o. Przeora Mieczysława tel. 660 081 210 Wtorek – 20 października 7:30 – Jutrznia 8:00 – Śniadanie 10:00 – Konferencja. 12:00 – Czytaj więcej