Karmel Trutowo

Klasztor Karmelitów i Parafia św. Anny w Trutowie

Ogłoszenia
Nabożeństwa
INTENCJE MSZALNE 25 do 31- I – 2021.
Cmentarz

Aktualności

Intencje z pogrzebów.

  † Śp. Jerzego Goreńskiego. 1. Int. od syna Andrzeja z Elwirą i Noemi – 31 – I – godz. 10:30 – w Kaplicy w Woli. 2. W 30-ty dzień po śmierci – int. z tacy pogrzebowej – 7 – II – godz. 10:30 – w Woli 3. Int. od Czytaj więcej