Msze Św. Za + śp. Stefana Stachowskiego
11 sty 2023
1

Od siostry Lucyny z rodziną

19.1.2023 godzina 17

2

Od siostry Danuty z rodziną

24.1.2023 godzina 17

3

Od siostrzeńca z rodziną
i dziećmi

27.1.2023 godzina 17

4

Od siostrzenicy Joli z rodziną

1.2.2023 godzina 17

5

Od siostrzeńca z rodziną

9.2.2023 godzina 17

6

Od wszystkich sióstr i braci

15.2.2023 godzina 17

7

Od mieszkańców Trutowa

20.2.2023 godzina 17

8

Z tacy pogrzebowej

22.2.2023 godzina 17