Msze Św. Za + śp. Janusza Ciećwierz
28 gru 2022
1

Od siostry Wandy z mężem

6.1.2023 godzina 10:30

2

Od sąsiadów Urbańskich

8.1.2023 godzina 10:30

3

Od siostry Ewy z Mirosławem

15.1.2023 godzina 10:30

4

Od brata Grzegorza

22.1.2023 godzina 10:30

5

Od brata Dariusza z rodziną

29.1.2023 godzina 10:30

6

Od Zakładu Pogrzebowego Marcina Ziółkowskiego
ze Steklinka

3.2.2023 godzina 10:30

7

Z tacy pogrzebowej

5.2.2023 godzina 10:30