Dożynki w Kaplicy w Woli 2019
19 wrz 2019

  Dnia 08. września 2019 roku, odbyły się dożynki parafialne w Woli. Uroczystości rozpoczęła się Mszą św., – o godzinie 13:30 – w kaplicy w Woli, w której dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony. Najważniejszym dożynkowym elementem jest wieniec oraz chleb dożynkowy. Te niepowtarzalne dzieła przyniesione przez delegacje sołectwa po modlitwie zostały poświęcone przez proboszcza parafii O. Mieczysława Jankowskiego, który w symboliczny sposób podkreślał z jakim trudem i wysiłkiem wiąże się praca na roli. Następnie wieniec został przekazany proboszczowi i ustawiony przy ołtarzu a chleb został pokrojony i rozdany wśród wiernych. Całą uroczystości uświetniła orkiestra dęta.
 Po Mszy św. wszyscy parafianie udali się na biesiadę, która odbyła się w Strażnicy OSP. w Woli. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Jana Marciniaka sołtysa Woli – Wawrzonkowo za trud włożony w organizację całej uroczystości oraz mieszkańcom za wszelką pomoc. Dziękujemy również przybyłym gościom, Staroście lipnowskiemu i wójtowi gminy Kikół, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Aleksandra