Dożynki i poświęcenie kapliczki w Trutowie 2019
21 wrz 2019

Uroczystości dożynkowe i poświęcenie kapliczki w Trutowie dla jej mieszkańców był dniem szczególnym, dniem radości i dziękczynienia za tegoroczne zbiory i za Boże błogosławieństwo jakie wyprasza Matka Boża dla jej mieszkańców i całej wspólnoty parafialnej.

Dożynki rozpoczęły się tradycyjnie Mszą świętą dziękczynną, 16 września o godzinie 12:00, której przewodniczył proboszcz parafii O. Mieczysław. Do ołtarza zostały przyniesione; piękny wieniec dożynkowy wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Trutowie. Wieniec ten został nagrodzony pierwszym miejscem w gminie Kikół. Poszczególne wioski z parafii w dowód wdzięczności złożyli na ołtarzu w darze chleby dożynkowe z tegorocznego zboża. Po dziękczynnej eucharystii nastąpiło poświęcenie wieńca i chlebów dożynkowych, następnie ministranci z pokrojonym chlebem podzielili nim wszystkich uczestników uroczystości.

W trakcie tej uroczystości dożynkowej, nastąpiło również poświęcenie nowej kapliczki Matki Bożej w Trutowie. Po zakończeniu Mszy świętej wszyscy uczestnicy wraz z orkiestrą dętą ze Zbójna w procesji przyszli do kapliczki Matki Bożej, aby dokonać jej poświęcenia. Ojciec Mieczysław w przemówieniu skierowanym do jej mieszkańców i parafian, podkreślił jak ważna jest obecność Matki Bożej w życiu każdego z nas. „ Matko Boża módl się za nami”, taki napis umieszczony jest na kapliczce, Matka Boża modli się za nas, zaprasza nas do świątyni na spotkanie ze swoim synem na eucharystii i towarzysz nam w ostatniej pożegnalnej drodze na cmentarz. Dla uczczenia Maryi wspólnie z orkiestrą odśpiewaliśmy pieśń „ serdeczna Matko”. Następnie przeszliśmy do świetlicy szkolnej gdzie była przygotowana biesiada dożynkowa.

Na zakończenie relacji z tej uroczystości, Ojciec przeor Mieczysław Jankowski proboszcz parafii Trutowo, na zakończenie Mszy świętej podziękował tym wszystkim, którzy czynnie zaangażowali się przy budowie kapliczki; Panu Stanisławowi Wierzchowskiemu za pracę wykonawczą, Ani Manerowskiej za projekt kapliczki i wieńca dożynkowego, radnemu Jarkowi Kazimierczykowi, sołtysowi wioski Trutowo Januszowi Kruszyńskiemu, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich oraz tym wszystkim mieszkańcom wioski, którzy czynnie zaangażowali się w powstanie tego dzieła. Niech dobry Bóg obdarza swym błogosławieństwem, a Matka Boża wyprasza potrzebne łaski i otacza nieustannie swoją matczyną opieką jej mieszkańców i całą parafię.