Karmel Trutowo

Klasztor Karmelitów i Parafia św. Anny w Trutowie

Ogłoszenia
Nabożeństwa
INTENCJE MSZALNE – 24 – I – do 30 – I- 2022.
Cmentarz

Aktualności

Msze św. z pogrzebów.

† Śp. Eugeniusza Akierman. 1. Int. od żony Elżbiety z córką Agnieszką. – 9 – IX – godz. 16:00. 2. Int. z tacy pogrzebowej w 30-ty dzień po śmierci. – 16 – IX – godz. 16:00. 3. Int. od córki Magdaleny z mężem Grzegorzem. – 20 – IX – godz. Czytaj więcej