Ogłoszenia duszpasterskie Na UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 20 – XI – 2022
19 lis 2022
 1. Dzisiejsza uroczystość została ustanowiona przez papieża Piusa XI w roku 1925, jako swoista propozycja Kościoła dla ludzi dobrej woli, którzy pragną budować swoje życie na wartościach wynikających z nauki Jezusa Chrystusa. Jednocześnie kończy ona roczny obchód misteriów zbawczych Jezusa Chrystusa, poczynając od Jego narodzenia przez zbawczą działalność, której szczytem była Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie.

 2. Liturgia słowa przypomina nam, że Chrystus jest dobrym pasterzem, który troszczy się o swoje owce, że dla nich umarł i zmartwychwstał,
  a wreszcie, ukazuje nam prawo miłości Boga i człowieka, jako praktyczną realizację Jego nauki.

 3. Dzisiejsza uroczystość jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej Światowym Dniem Młodzieży obchodzonym w diecezjach.

 4. W liturgii wspominamy w tym tygodniu:

 • w poniedziałek Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

 • we wtorek św. Cecylii, dziewicy i męczennicy patronkę muzyki kościelnej

 • w czwartek świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

 1. W kancelarii można nabyć kalendarze ścienne na rok 2023

 2. Za tydzień pierwszą niedzielą adwentu rozpoczniemy kolejny rok liturgiczny

 3. Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej