Ogłoszenia duszpasterskie. Na święto Chrztu Pańskiego 9 – I – 2022
08 sty 2022

 1. Chrzest Pański w Jordanie jest objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec narodu wybranego. Poprzez to wydarzenie Jezus włączył się w oczekiwanie Izraela na przyjście zapowiedzianego Mesjasza.

  Święto Chrztu Pańskiego zostało do liturgii wprowadzone w roku 1955, a w 1969 określono jego celebrację w niedzielę po Objawieniu Pańskim.

 2. Dzisiejsze święto kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła, mimo że dekoracja bożonarodzeniowa i śpiew kolęd w liturgii trwa do Ofiarowania Pańskiego ( 2 lutego).

 3. Składamy serdeczne Bóg zapłać za produkty żywnościowe przyniesione na świąteczny stół klasztorny.

 4. Dziękując za życzliwe przyjęcie kapłana na kolędzie w minionym tygodniu, na bieżący tydzień planujemy kolejne spotkanie w czasie wizyty duszpasterskiej.

  – W poniedziałek 10 stycznia – Niedźwiedź 2 kapłanów.

  – Wtorek 11 stycznia – Dąbrówka –2 kapłanów.

  – Środa 12 stycznia – Wawrzonkowo – 1 kapłan.

  – Czwartek 13 stycznia – Trutowo centrum – 1 kapłan.

  – Piątek 14 stycznia – Hornówek – 2 kapłanów.

  – Sobota 15 stycznia – Wola – 2 kapłanów.

  Proszę sołtysów o wyznaczenie kierowców do wożenia, wizytę duszpasterską rozpoczynamy od godziny 9:00.