Ogłoszenia duszpasterskie Na siódmą niedzielę zwykłą 19-2-2022
18 lut 2023
  1. Dla człowieka wierzącego naturalnym wydaje się prawo miłości Boga i bliźniego. Natomiast Chrystus stawia nam jeszcze wyższe wymagania, domagając się miłości nieprzyjaciół. Wydaje się, że jest to wymaganie, któremu człowiek nie podoła, jeżeli nie będzie podchodził do życia ze świadomością, że tylko Chrystus przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie daje człowiekowi zbawienie.
  2. Zbliżający się czas Wielkiego Postu niech będzie momentem, gdzie poszukamy dróg pojednania, a nie rozłamu. Gdzie wyciągniemy rękę do zgody i podejmiemy trud odbudowania mostu tam, gdzie go spisaliśmy na straty.
  3. W środę — Popielec, rozpoczynający czas Wielkiego Postu. Do praktyk wielkopostnych należy post, jest to umartwienie, podejmowane z pobudek wiary, a polegające na niespożywaniu pokarmów mięsnych (post jakościowy), i ograniczeniu ilości spożywania pokarmów (post ilościowy). Post jakościowy obejmuje wszystkie piątki całego roku, Środę Popielcową, Wigilię Paschalną i Wigilię Bożego Narodzenia, obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Post ilościowy, obejmuje jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Obowiązuje wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Tzw. post ścisły, łącznie ilościowy i jakościowy obowiązuje w Popielec i Wielki Piątek.
  4. W Popielec Msze święte będą sprawowane w Trutowie o godzinie 9 i 17,
    a w kaplicy w Woli o godzinie 16.
  5. Gorzkie żale w niedzielę po Mszy świętej o godzinie 17Droga Krzyżowa w każdy piątek w Trutowie po Mszy św. o godzinie 17,
    a w Woli po Mszy św. o godzinie 15:30.