Karmel Trutowo

Klasztor Karmelitów i Parafia św. Anny w Trutowie

Ogłoszenia
Nabożeństwa
INTENCJE MSZALNE – 27 – VI – do – 3 – VII – 2022.
Cmentarz

Aktualności

Msze św. z pogrzebów

  †. Śp. Jadwigę Ciećwierz. Msze święte za zmarłą śp. Jadwigę będą sprawowane w kaplicy w Woli o godzinie 16:00 i 10:30 w następujących terminach. W 30-ty dzień po śmierci – int. z tacy pogrzebowej – 17 – VII – godz. 10:30 – w Woli. Int. od męża Jana – Czytaj więcej