Msze Św. Za + śp. Teresę Kozłowską
17 sty 2023
1

Od rodziny Rygielskich
i Gołębiewskich

29.1.2023 godzina 1030

2

Od córki Barbary i syna Wojciecha z dziećmi

3.2.2023 godzina 16

3

Od męża Zygmunta

4.2.2023 godzina 16

4

Od córki Małgorzaty z mężem
i dziećmi

5.2.2023 godzina 1030

5

Od Zakładu Pogrzebowego Marcina Ziółkowskiego
ze Steklinka

12.2.2023 godzina 1030

6

Z tacy pogrzebowej

19.2.2023 godzina 1030