OBIETNICE SZAKPLERZNE

DANE PRZEZ MATKĘ BOŻĄ ZAKONOWI KARMELITÓW

ORAZ WSZYSTKIM, KTÓRZY NOSZĄ SZKAPLERZ

Matka Boża powiedziała:


"Weź, Najukochańszy Synu, ten szkaplerz twego Zakonu, jako wyróżniający znak i symbol przywilejów, który otrzymałam dla ciebie i dla wszystkich synów Karmelu.

Jest to znak zbawienia,

ratunek pośród niebezpieczeństw,

przymierze pokoju

i wszechwieczna ochrona.

Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego".


Przywileje szkaplerza karmelitańskiego

Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony.
Noszący Szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.
Każdy, kto pobożnie nosi Szkaplerz święty i zachowuje czystość według stanu, zostanie wyprowadzony z czyśćca osobiście przez Matkę Bożą w pierwsza sobotę po swej śmierci.
Ci którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z zakonem Karmelitańskim i maja udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc; we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, modlitwach, postach itp


"Przywilej sobotni"

W następnym stuleciu, 3 marca 1322 r. ukazała się papieżowi Janowi XXII, obwieszczając tym, którzy będą nosić Jej Szkaplerz:

"Ja, Wasza Matka, zejdę w cudowny sposób do czyśćca w następną sobotę po waszej śmierci, obmyję was z win i zabiorę was na świętą górę wiecznego żywota".

Warunki spełenienia obietnic Matki Bożej:

1. W dzień i w nocy nosić szkaplerz (płócienny lub medalik);

2. Codziennie odmawiać modlitwę do Matki Bożej (Zdrowaś... lub Po Twoją Obronę..., lub inną; spowiadać się raz w miesiącu)

3. Uczestniczyć w nabożeństwach i świętach maryjnych (udział nabożeństwach majowych, różańcowych, w procesjach, noszenie feretronów, ozdabianie ołtarzy maryjnych)

4. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć jej cześć (miłować Boga i bliźniego, kochać Kościół święty)

4. Wpisać się do księgi szkaplerza przy klasztorze karmelitów

5. DLA WYZWOLENIA Z CZYŚĆCA W PIERWSZĄ SOBOTĘ PO ŚMIERCI DODATKOWO

- pościć w środy i soboty

-zachować czystość wg stanu (kapłańską, zakonną, w narzeczeństwie przed ślubem potem w małżeństwie oraz w stanie wolnym).

Ci, którzy przyjęli szkaplerz, są złączeni z zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc: we Mszach Świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, odpustach, modlitwach, postach itp.