Ogłoszenia duszpasterskie. Na – 24 niedzielę zwykłą. 12 – IX – 2021
11 wrz. 2021

  1. Dzisiejsza liturgia słowa stawia przed nami pytanie: za kogo uważamy Jezusa Chrystusa? Jak to można zauważyć z odpowiedzi św. Piotra,nie wystarczy tylko odpowiedź teoretyczna, należy swoją odpowiedz potwierdzić życiem. I do tego zachęca nas Chrystus.

  2. We wtorek przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, tego dnia uświadamiamy sobie, jak wielkie znaczenie dla zbawienia ma Krzyż św.

  3. Przykładem pójścia za Zbawicielem jest dla nas Najświętsza Maryja Panna Bolesna, której wspomnienie przeżywamy 15 września ( środa ). Mobilizuje ona nas do tego, byśmy w szkole, pracy i innych miejscach byli gotowi do naśladowania naszego Zbawiciela.

  4. W sobotę 18 września przypada święto Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży.

  5. Składamy serdeczne Bóg zapłać mieszkańcom Woli za ofiarę dożynkową 3.700 zł., dziękujemy za produkty żywnościowe przyniesione do kuchni klasztornej.

  6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, w kancelarii są do nabycia kalendarze rolnicze i ścienne na 2022 rok.