Ukończone odwodnienie kościoła i klasztoru w Trutowie

Realizacja odwodnienia ko¶cio³a i klasztoru w Trutowie - pa¼dziernik/listopad 2014