Msze Św. Za + śp. Romana Zakierskiego kaplica w Woli
06 lip 2024
1

Od siostry Ewy z rodziną

14.7 godzina 1030

2

Od bratowej Wiesławy
z rodziną

21.7 godzina 1030

3

Od chrześniaczki z rodziną

28.7 godzina 1030

4

Od Haliny
i Tadeusza Zielińskich
z synem Damianem

2.8 godzina 16

5

Od Wisława
i Danieli Zielińskich

3.8 godzina 16

6

Od Zakładu Pogrzebowego Marcina Ziółkowskiego ze Steklinka

4.8 godzina 1030

7

Z tacy pogrzebowej

11.8 godzina 1030