Msze Św. Za + śp. Bernarda Jeziorskiego
01 gru 2022
1

Od Chrześniaka Janusza

5.12.2022 godzina 17

2

Od Anny i Roberta Jeziorskich

7.12.2022 godzina 17

3

Od żony

9.12.2022 godzina 17

4

Od córki Ilony z mężem

13.12.2022 godzina 17

5

Od syna Jarosława z żoną i dziećmi

19.12.2022 godzina 17

6

Od córki Kingi z mężem i synem

22.12.2022 godzina 17

7

Od siostrzeńca Grzegorza z rodziną

30.12.2022 godzina 17

8

Od Tomasza z rodziną

4.1.2023 godzina 17

9

Od szwagierki Marianny Lewandowskiej
z mężem

6.1.2023 godzina 12

10

Od wnuków Kamila i Sebastiana z dziećmi

9.1.2023 godzina 17

11

Od rodziny Gutkowskich

12.1.2023 godzina 17

12

Od siostrzenic Anny Jędrzejewskiej
i Beaty Kuziemkowskiej

16.1.2023 godzina 17

13

Od Agnieszki i Stanisława Mikołajczyk

20.1.2023 godzina 17

14

Od mieszkańców Dąbrówki

23.1.2023 godzina 17

15

Od sąsiadów Maćkiewiczów

26.1.2023 godzina 17

16

Od sąsiadów Balińskich

30.1.2023 godzina 17

17

Od Pracowników SP w Zajeziorzu

2.2.2023 godzina 17

18

Od Rady Rodziców SP w Zajeziorzu

8.2.2023 godzina 17

19

Od szwagierki Wiesławy Szafrańskiej

11.2.2023 godzina 17

20

Od brata Romana z żoną

13.2.2023 godzina 17

21

Od Zakładu Pogrzebowego Marcina Ziółkowskiego ze Steklinka

16.2.2023 godzina 17

22

Od z tacy pogrzebowej

18.2.2023 godzina 17