Kancelaria parafialna

tel. 54 289 44 87

Kancelaria parafialna jest czynna: w zależności od potrzeby (w tygodniu przed lub po Mszy św.)


Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu


CHRZEST

Należy się zgłosić na 2-3 tygodnie przed planowanym terminem chrztu

- akt urodzenia dziecka (odpis)
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
- rok urodzenia chrzestnych i ich dokładne adresy

BIERZMOWANIE

- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji; w przypadku osób starszych- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

- metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni winni zgłosić się z zamiarem zawarcia małżeństwa najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
- dowody osobiste
- ostatnie świadectwo katechizacji
- świadectwo bierzmowania (podać rok I komunii św. - jest na obrazku)
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za soba również skutki cywilno-prawne- tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

POGRZEB KATOLICKI

Sprawy kancelaryjne związane z pogrzebem chrześcijańskim naszych Parafian można załatwiać o każdej porze dnia.

- akt zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

 

Intencje Mszalne
można zamawiać w Kancelarii Parafialnej -
oraz w Zakrystii