Dożynki Gminno-Parafialne - Trutowo - 31.08.2013r.
Do¿ynki parafialne w Trutowie - 2012r.